Kultur- och fritidsnämnden

Catharina Smiderstedt Ordförande
Gabriella Sjöberg Personlig ersättare
   
Stefan Nordas Vice ordförande
Elvis Ahlgren Personlig ersättare
   
Ledamöter:  
Patrik Eriksson  
Mathias Sandberg Personlig ersättare
   
Johanna Häggblom  
Lenita Nylund Personlig ersättare
   
Therese Lund  
Marika Hamnström Personlig ersättare
   
Andreas Qvarnström  
Roger Sundman Personlig ersättare
   
Teresa Westmark  
Marjo Österberg Personlig ersättare

 

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter:

  • Utveckla biblioteksväsendet
  • Sköta samarbetet med olika bibliotek
  • Handha frågor som rör idrotts- och friluftsliv
  • Handha frågor som rör ungdomsarbete
  • Vid behov upprätthålla kontakt med kommunens skolnämnd

Föredragande i nämnden är fritidssekreteraren Jenna Gestranius och bibliotekssekreteraren Annika Persson.

Kommunstyrelsens representant i nämnden är Cia Numelin.

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax