Ersättning för cancervård

Bidrag för cancersjukdom

Lemlands kommun ersätter kostnader som uppkommer i samband med cancersjukdom enligt följande kriterier:

  • Poliklinikavgifter som härrör till cancersjukdom ersätts till 100%
  • Vårddygnsavgifter som härrör till cancersjukdomen ersätts med 50 % av den  totala kostnaden dock inte långvårdsavgifter på institution.
  • Ersättning betalas från den tidpunkt cancerdiagnos konstaterats.
  • Ersättningen beviljas retroaktivt för högst sex månader från den dag klienten ansöker om ersättning.

Verifikat som bör lämnas in:

  • Intyg från Ålands Hälso- och Sjukvård (ÅHS) i vilket framgår datum när cancersjuklomen konstaterades
  • Poliklinik- och vårdavgiftsfakturor som hör till sjukdomen
  • För poliklinik- och vårdavgiftsfakturor från fastlandet/Sverige bör Ni först sända en kopia av fakturorna till ÅHS så att de inkluderas i ÅHS högkostnadsskydd. Ni kan därefter söka cancerbidrag från kommunen i enlighet med kommunens principer
    Om Ni har kommit över ÅHS högkostnadsskydd söker Ni ersättning från ÅHS
  • Bankkontonummer dit bidraget skall betalas

För mer information kontakta socialkansliet telefon 349 440

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax