Företag och Coronaviruset

Stöd för ensamföretagare

Finska staten har beslutat att dela ut statsunderstöd om 250 miljoner euro till kommunerna. Statsunderstödet ges för att kommunerna i sin tur ska kunna bevilja verksamhetsstöd till ensamföretagare till följd av Covid-19. Lemlands kommun har tilldelats sammanlagt 126 000 euro att fördela bland ensamföretagare i kommunen. Stödet till ensamföretagare är ett fast belopp på 2 000 euro. Det är nu möjligt att lämna in ansökan om verksamhetsstöd. Ensamföretagaren ska ansöka om stödet senast 30.9.2020.

Ålands kommunförbund sköter handläggning av ansökningarna om verksamhetsstöd för Lemlands kommun. Kommundirektören i Lemland fattar sedan beslut om utbetalning av verksamhetsstöd till ensamföretagare i kommunen. Ansök via Ålands kommunförbund.

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta Ålands kommunförbunds handläggare för verksamhetsstöden, Tony Asumaa per e-post (stod@kommun.ax) eller per telefon +358 (0)40 51 83 214.

Affisher till turistföretagare

Visit Åland har tagit fram en informationsaffisch för tryggt mötande av besökare. Denna informationsaffisch finns tillgänglig att hämta på kommunkansliet under våra öppettider vardagar kl. 9-15.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax