Daghemmet Söderhagen

Daghemmet Söderhagen

Tfn: +358 (0)18 34509
Adress: Södra Söderbyvägen 43, Söderby
Personal: 2 barnträdgårdslärare, 1 närvårdare, 1 deltids lokalvårdare.
Antal platser: 21 platser på en avdelning
För barn i åldern: 3-6 år
E-post: soderhagen@lemland.ax

Daghem i Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax