LEKPARKEN

Lekparken

I Söderbyområdet finns en lekpark för barn under skolåldern. Lekparksverksamheten är förlagd vid daghemmet Söderhagen och är öppen måndag-torsdag kl 9.00-12.00. Barn som lämnas i lekparken bör ha fyllt 2 år.

Lekparkens öppethållning följer grundskolans verksamhetsperioder.

Ansökan om lekparksplats görs med samma blankett som ansökan om barnomsorg.

Platsen söks och beviljas för en termin i gången och avgiften fastställs årligen, vänligen se barnomsorgstaxan.

För barn i Järsö/Nåtö området, som har lekparksplats i Mariehamn, subventionerar kommunen platsen så att avgiften motsvarar Lemlands egen lekparkstaxa.

Telefon Lekparken: 0401834771

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax