Privata daghem

Det finns även privata daghem och gruppfamiljedaghem som erbjuder barnomsorg. Eftersom de är samhällsstödda beviljas inte hemvårdsstöd samtidigt som barnet nyttjar barnomsorg.

St. Mårtens daghem

Verksamheten handhas av Mariehamns församling och daghemmet finns på S:t Mårtensgården i Hindersböle.

För mer information se församlingens hemsida.

Regnbågen

Verksamheten utgår från Waldorf-/Steinerpedagogiken och daghemmet finns i f.d. Björsby skola i Jomala.

För mer information se Waldorf Ålands hemsida.