Specialbarnträdgårdslärare

Till barnomsorgen i kommunen hör en specialbarnträdgårdslärare som regelbundet besöker daghemmen och gruppfamiljedaghemmet. Specialbarnträdgårdsläraren är en kontaktlänk mellan vårdnadshavare, personal, habilitering, skola med flera.

Specialbarnträdgårdslärarens huvuduppgift är att stöda personalen i specialpedagogiska frågor, delta i den dagliga verksamheten och göra observationer för att i ett tidigt skede fånga upp barn som är i behov av särskilt stöd. Specialbarnträdgårdsläraren träffar barnen i gruppen eller enskilt.

Tillsammans med vårdnadshavarna, personalen och övriga vuxna runt barn i behov av särskilt stöd planerar och utformar specialbarnträdgårdsläraren ett individuellt åtgärdsprogram.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax