Barnomsorgen i Lemlands kommun

Allmänt

Förutsättningarna för ordnande av kommunal barnomsorg anges i Lag och förordning om barnomsorg i landskapet Åland. I lagen fastställs att vårdnadshavare med hemort på Åland har rätt till barnomsorg i daghem eller i familjedagvård för sitt barn, samt att det är kommunens uppgift att ordna barnomsorgen.Om detta finns det mer att läsa på Regeringens hemsida. 

Året innan barnet börjar i grundskolan har barnet också rätt till 20 timmar förundervisning per vecka. Fr.o.m. 01.01.2009 debiteras ingen avgift för förundervisning.
Enligt barnomsorgslagen skall kommunen årligen fastställa en avgiftstaxa för barnomsorgstjänsterna.

I Lemland finns

Dagvård för småbarn (1-3 åringar) sker inom familjedagvården. Familjedagvården består av 3 gruppfamiljehem, SolkattenKottebo och Mullebo. 

Daghemsvården omfattar tre daghem i Söderbyområdet: Bullerboda, Gullvivan och Söderhagen och ett daghem i Järsö-Nåtöområdet: Saltkråkan. Daghemmen är bemannade med pedagogiskt utbildad personal och föreståndare. Vid varje daghem bedrivs förskoleverksamhet för 6-åringar i enlighet med landskapsregeringens förundervisningsprogram.

Fritidshemsverksamhet erbjuds elever i årskurserna 1 och 2.
Fritidshemsverksamhet för Järsö/Nåtö området bedrivs vid fritidshemmet Kråkan i Mariehamn. Antalet fritidshemsplatser varierar enligt faktiskt behov.
Fritidshemsverksamheten för Söderbyområdet bedrivs vid fritidshemmet i Lemlands grundskola.

Specialbarnomsorg se egen sida

Skolpsykolog Alla daghem i kommunen får besök av skolpsykologen som deltar i verksamheten för 5-6 åringar och bedömer deras skolberedskap, gör observationer och utredningar. Skolpsykologen kan i god tid föreslå eventuella stödåtgärder och förberedelser för att göra skolstarten så smidig som möjligt. Föräldrarna kan kontakta skolpsykologen för att diskutera frågor som rör utveckling, skolberedskap, skoluppskov mm

Daghem i Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax