Barnomsorgen i Lemlands kommun

Förutsättningarna för ordnande av kommunal barnomsorg anges i Lag och förordning om barnomsorg i landskapet Åland. I lagen fastställs att vårdnadshavare med hemort på Åland har rätt till barnomsorg i daghem eller i familjedagvård för sitt barn och att det är kommunens uppgift att ordna barnomsorg.

Läs mer på regeringens hemsida eller i bilagorna.

Året innan barnet börjar i grundskolan har de också rätt till 25 timmar förundervisning per vecka. Fr.o.m. 01.01.2009 debiteras ingen avgift för förundervisning. Enligt barnomsorgslagen skall kommunen årligen fastställa en avgiftstaxa för barnomsorgstjänsterna.

I Lemland finns:

  • barnomsorg för 1-3 åringar vid Gruppfamiljedag-hemmet Solkatten, Daghemmet Bullerboda, Daghemmet Gullvivan samt vid Daghemmet Saltkråkan på Järsö.

  • tre daghem i Söderbyområdet: Bullerboda, Gullvivan och Söderhagen och ett daghem i Järsö-Nåtöområdet: Saltkråkan. Daghemmen är bemannade med pedagogiskt utbildad personal och föreståndare. Vid varje daghem bedrivs förundervisning för 6-åringar i enlighet med landskapsregeringens förundervisningsprogram.

  • en specialbarnträdgårdslärare som regelbundet besöker daghemmen och gruppfamiljedaghemmet. Läs mer under Specialbarnomsorg.

Daghem i Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax