Barnomsorgen i Lemlands kommun

Vårdnadshavare med hemort på Åland har rätt till barnomsorg i daghem eller i familjedagvård för sitt barn. Året innan barnet börjar i grundskolan har de också rätt till 25 timmar förundervisning per vecka.

Syskon över tre år har rätt till barnomsorgsplats, max 25 h/vecka. Syskon under tre år har rätt till barnomsorgsplats under moderskapspenningen, när föräldrapenningen börjar upphör platsen. En kopia på FPAs beslut om moderskapspenning ska lämnas till socialkansliet senast en månad före penningen upphör.

I Lemland finns:

  • barnomsorg för 1-3 åringar vid Gruppfamiljedag-hemmet Solkatten, Daghemmet Bullerboda, Daghemmet Gullvivan samt vid Daghemmet Saltkråkan på Järsö.

  • tre daghem i Söderbyområdet: Bullerboda, Gullvivan och Söderhagen och ett daghem i Järsö-Nåtöområdet: Saltkråkan. Daghemmen är bemannade med pedagogiskt utbildad personal och föreståndare. Vid varje daghem bedrivs förundervisning för 6-åringar i enlighet med landskapsregeringens förundervisningsprogram.

  • en specialbarnträdgårdslärare som regelbundet besöker daghemmen och gruppfamiljedaghemmet. Läs mer under Specialbarnomsorg.

Daghem i Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax