Barnomsorgen i Lemlands kommun

Allmänt

Förutsättningarna för ordnande av kommunal barnomsorg anges i Lag och förordning om barnomsorg i landskapet Åland. I lagen fastställs att vårdnadshavare med hemort på Åland har rätt till barnomsorg i daghem eller i familjedagvård för sitt barn, samt att det är kommunens uppgift att ordna barnomsorgen.Om detta finns det mer att läsa på Regeringens hemsida. 

Året innan barnet börjar i grundskolan har barnet också rätt till 25 timmar förundervisning per vecka. Fr.o.m. 01.01.2009 debiteras ingen avgift för förundervisning.
Enligt barnomsorgslagen skall kommunen årligen fastställa en avgiftstaxa för barnomsorgstjänsterna.

I Lemland finns

Barnomsorg för 1-3 åringar vid Gruppfamiljedaghemmet Solkatten, avdelning Kottebo vid Daghemmet Bullerboda samt avdelning Skogsgläntan vid Daghemmet Saltkråkan på Järsö.

Barnomsorgen omfattar tre daghem i Söderbyområdet: Bullerboda, Gullvivan och Söderhagen och ett daghem i Järsö-Nåtöområdet: Saltkråkan. Daghemmen är bemannade med pedagogiskt utbildad personal och föreståndare. Vid varje daghem bedrivs förundervisning för 6-åringar i enlighet med landskapsregeringens förundervisningsprogram.

Specialbarnomsorg

Daghem i Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax