Högstadiet

Lemland tillhör Södra Ålands högstadiedistrikt. Hit hör även Eckerö, Hammarland, Lumparland och Jomala. I distriktet finns en gemensam högstadieskola som heter Kyrkby Högstadium (KHS) och är lokaliserad i Jomala.

KHS arbetar från att skolveksamheten skall utgå från att alla elever har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar och att verksamheten skall genomsyras av ett demokratiskt arbetssätt som skall leda till delaktighet och ansvar. 

Rektorn för KHS ansvarar för högstadieskolan samt distriktets specialundervisning samt de ambulerande lärarna. 

Järsö- och Nåtöområdet

Elever i Lemland som bor i Järsö- Nåtöområdet får sin skolgång, årskurs 1-9, i Mariehamn. Mariehamns stad bestämmer vilken skola eleverna skall gå i. De senaste åren har eleverna gått i Övernäs lågstadieskola och Övernäs högstadieskola.

Träningsundervisning

Träningsundervisning ges till elever med funktionsstörningar. Eleverna börjar i skolan vid 6-års ålder och slutar efter att de fyllt 17 år. Träningsundervisningen är förlagd till Kyrkby Högstadium och är gemensam för Mariehamn och kommunförbunden Norra Ålands Högstadiedistrikt samt Södra Ålands Högstadiedistrikt.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax