Lågstadiet

Lemland har en egen lågstadieskola som ligger i Söderby. Skolan arbetar åldersintegrerat i årskurserna 1-6. Elevantalet uppgår årligen till cirka 140 elever. Föreståndaren för Lemlands grundskola leder, planerar och organiserar skolans verksamhet.

Läs mer på skolans egen hemsida, som både lärare och elever arbetar med. Där finns information såsom elevaktiviteter, vilka som jobbar där, vad vi äter denna vecka, hur kursplanen ser ut och mycket annat!

Järsö- och Nåtöområdet

Elever i Lemland som bor i Järsö- Nåtöområdet får sin skolgång, årskurs 1-9, i Mariehamn. Mariehamns stad bestämmer vilken skola eleverna skall gå i. De senaste åren har eleverna gått i Övernäs lågstadieskola och Övernäs högstadieskola.

Träningsundervisning

Träningsundervisning ges till elever med funktionsstörningar. Eleverna börjar i skolan vid 6-års ålder och slutar efter att de fyllt 17 år. Träningsundervisningen är förlagd till Kyrkby Högstadium och är gemensam för Mariehamn och kommunförbunden Norra Ålands Högstadiedistrikt samt Södra Ålands Högstadiedistrikt. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax