Lemlands lågstadieskola

Välkommen till Lemlands lågstadieskola i Söderby! Skolan arbetar åldersintegrerat i årskurserna 1-6. Under läsåret 2018-2019 gick det 113 elever på skolan. Föreståndaren för Lemlands grundskola leder, planerar och organiserar skolans verksamhet.

Läs mer på skolans egen hemsida, som både lärare och elever arbetar med. Där finns information såsom elevaktiviteter, personal, Gyllene Gaffelns lunchmeny, kursplan och mycket annat!

Adress: Skolvägen 3
Telefon: 34950

Järsö- och Nåtöområdet

Elever i Lemland som bor i Järsö- Nåtöområdet får sin skolgång, årskurs 1-9, i Mariehamn. Mariehamns stad bestämmer vilken skola eleverna skall gå i. De senaste åren har eleverna gått i Övernäs lågstadieskola och Övernäs högstadieskola.

Träningsundervisning

Träningsundervisning ges till elever med funktionsstörningar. Eleverna börjar i skolan vid 6-års ålder och slutar efter att de fyllt 17 år. Träningsundervisningen är förlagd till Kyrkby Högstadium och är gemensam för Mariehamn och kommunförbunden Norra Ålands Högstadiedistrikt samt Södra Ålands Högstadiedistrikt. Här hittar du mer information och kontaktuppgifter!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax