Utställningar i biblioteket

Foto på fåglar

Naturfotoutställning ”Vilda Åland” av Daniel – pic.ax – Eriksson visas i Lemlands bibliotek under perioden 21 april - 31 maj.

Om att ställa ut på biblioteket

På biblioteket finns ytor att använda för utställningar med konstnärlig- eller faktainriktning. Kontakta vår kultur- och biblioteksfunktionär för mer information!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax