Verksamhetsbidrag för kulturverksamhet

Riktlinjer för beviljande av verksamhetsbidrag för kulturverksamhet i Lemlands kommun

Verksamhetsbidrag kan sökas en gång per år senast den sista januari för det år understöd söks (KFN 45 § 1.11.2017). Information om kommunens kultur- och verksamhetsbidrag ges genom annons i Lemlands infoblad och på kommunens hemsida.

Verksamhetsbidraget gäller för kulturverksamhet som påbörjas, utförs och/eller avslutas under budgetåret.

Kulturbidrag kan sökas för/av:

 • Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Lemlands kommun
 • Privatpersoner bosatta i Lemlands kommun
 • Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare
 • Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare

Ansökan

Ansökan lämnas in senast den sista januari det år för vilket understöd söks. 

Ansökan skall innehålla:

 • en beskrivning över vad bidraget ska användas till
 • finansieringsplan för projekt
 • vem/vilka som anhåller om bidraget
 • konto- och bankuppgifter
 • kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post)
 • antal medlemmar från Lemland

Obligatoriska bilagor när den ansökta summan överstiger 2000€

 • verksamhetsplan för verksamhetsåret
 • verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år
 • budget för verksamhetsåret

Vid behov ska tilläggsuppgifter lämnas av sökanden.

Ansökan riktas till:

Lemlands bibliotek
Skolvägen 3
22610 Lemland

Observera att man numera också kan ansöka om bidrag digitalt från kultur- och fritidsnämnden via Mina e-tjänster!

Utbetalning

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut om verksamhetsbidraget senast inom mars månad.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax