Verksamhetsbidrag för kulturverksamhet

Riktlinjer för beviljande av verksamhetsbidrag för kulturverksamhet i Lemlands kommun.

Kulturbidrag kan sökas för/av:

 • Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Lemlands kommun
 • Privatpersoner bosatta i Lemlands kommun
 • Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare
 • Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare

Ansökan

Ansökan lämnas in senast den sista april det år för vilket understöd söks. 

Ansökan skall innehålla:

 • en beskrivning över vad bidraget ska användas till
 • finansieringsplan för projekt
 • vem/vilka som anhåller om bidraget
 • konto- och bankuppgifter
 • kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post)
 • antal medlemmar från Lemland

Obligatoriska bilagor när den ansökta summan överstiger 2000€

 • verksamhetsplan för verksamhetsåret
 • verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år
 • budget för verksamhetsåret

Vid behov ska tilläggsuppgifter lämnas av sökanden.

Utbetalning
Det aktuella årets bidrag utbetalas senast 30 juni.

Ansökan riktas till:

Lemlands bibliotek
Skolvägen 3
22610 Lemland

Observera att man numera också kan ansöka om bidrag digitalt från kultur- och fritidsnämnden via Mina e-tjänster!

Utbetalning

.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax