Lemlands ungdomsråd

Ungdomar som är intresserade av att delta i samhällslivet och påverka har möjlighet att anmäla sig till ungdomsrådet. Lemlands kultur- och fritidsnämnd utser och tillsätter ungdomsrådets medlemmar för en period på två år.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax