Ungdomsrådet i Lemland

Ungdomar som är intresserade av att delta i samhällslivet och påverka har möjlighet att anmäla sig till ungdomsrådet. 

Kommunstyrelsen utser och tillsätter ungdomsrådets medlemmar för en period på två år.

Ungdomsrådets sammansättning:

 • mellan 12-19 år
 • mantalsskrivna i Lemland
 • föreslås av kommunstyrelsen eller egen intresseanmälan
 • lagen om jämställdhet skall uppfyllas
 • utses för en period på 2 år
 • 5 medlemmar (varav 1 ordf+viceordf)
 • 3 ersättare
 • sekreterare: bam- och ungdomsledaren eller fritidsledaren

Ungdomsrådets uppgifter:

 • Höras gällande frågor som berör ungdomar i Lemlands kommun.
 • Ta initiativ till att göra framställningar och avge utlåtanden och rekommendationer i ungdomsfrågor.
 • Befrämja ungdomars deltagande i olika föreningars och kommunala verksamheter såsom ungdoms- idrotts- fritids- och kulturverksamhet.
 • Följa med den yngre befolkningens behov och föreslå aktiviteter som riktar sig till ungdomar i kommunen.
 • Initiera nya ideer angående utvecklande av barn- och ungdomsverksamheten.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax