Utställningar i biblioteket

Akvarellutställningen Målarglädje

Akvarellutställningen Målargläde 6.2-12.3 på Lemlands bibliotek

I augusti 2019 samlades en grupp åländska akvarellister för en kurs med den svenska konstnären Gun Johansson från Varberg. 

Utställningen i Lemlands bibliotek visar den gemensamma "Målargläde" som deltagaren kände under kursen. Kursen hölls i Södra Lemlands Marthaförenings lokal Solkulla i Lemland.

Deltagarna i utställningen är:
Berit Gustafsson, Eivor Johansson, Maria Knutsson, Rose-Marie Lampi, Kerstin Leman, Eila Takkunen och Leila Öhman

Bibliotekets öppettider är: tisdag och torsdag 9-13 och 18-20, onsdag 9-15.

Välkomna!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax