Befolkningsskydd

Lemlands kommun har avtalat med Mariehamns stad om att Mariehamns stad fr o m den 1 januari 2014 tillhandahåller Lemlands kommun befolkningsskyddschef i enlighet med vad som stadgas i Finlands Räddningslag (FFS 379/11). Befolkningsskyddschefen i Mariehamn handhar de uppgifter som ankommer på kommunal befolkningsskyddschef i Lemlands kommun.

Lemlands kommun tillhandahåller en lokal befolkningsskyddsinstruktör. Som befolkningsskyddsinstruktör fungerar kommunens byggnads- och miljöinspektör.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax