Befolkningsskydd

Lemlands kommun har avtalat med Mariehamns stad om att Mariehamns stad fr.o.m. den 1 januari 2014 tillhandahåller Lemlands kommun befolkningsskyddschef.

Detta i enlighet med vad som stadgas i Finlands Räddningslag (FFS 379/11).

Befolkningsskyddschefen i Mariehamn handhar de uppgifter som ankommer på kommunal befolkningsskyddschef i Lemlands kommun.

Lemlands kommun tillhandahåller en lokal befolkningsskydds- instruktör. Som befolkningsskyddsinstruktör fungerar kommunens byggnads- och miljöinspektör.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax