Bygglov och bygganmälan

Bygglovsansökan tas emot kontinuerligt och beroende av ärendets art är behandlingstiden 3-6 veckor. Beslut tas av byggnadsinspektören eller byggnads- och miljönämnden. Som regel sammanträder nämnden den tredje tisdagen varje månad kl. 19.00.

Allt byggande regleras av Plan- och bygglag för landskapet Åland.

Planerade möten 2021:

- tisdag 16 februari

- tisdag 20 april

Ansökan riktas till:

Lemlands kommun
Byggnads- och miljönämnden
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Bygglov

Bygglov krävs för att få uppföra byggnad, men även för:

 • ombyggnad eller tillbyggnad av befintlig byggnad
 • väsentlig ändring av byggnads inre konstruktion
 • väsentlig ändring av byggnads fasad
 • ändring av användning
 • nöjespark, idrottsplats, campingplats
 • skjutbana, motorbana
 • småbåtshamn med plats för fler än 10 båtar
 • fast cistern över 10 m3
 • mast vars höjd överstiger 25 meter
 • torn avsett för allmänheten
 • vindkraft för fler än 3 hushåll
 • staket i rågräns vars höjdöverstiger 1,5 meter
 • uppförande eller ombyggnad av eldstad eller rökkanal i byggnad
 • uppställande av husvagn längre än 2 mån. då denna skall användas som bostad, affärslokal eller liknande
 • fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten om anläggningen skall användas som bostad eller liknande för längre tid än 2 mån

En komplett bygglovsansökan innehåller:

Skatteförvaltningen

Hushåll och privatpersoner ska lämna uppgifter om alla byggarbeten som kräver ett bygglov till Skatteförvaltningen. Läs mer på Skatteförvaltningens hemsida.

Bygganmälan

En komplett anmälan innehåller:

Syner

Anslutningar som kan behövas

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax