Sotning

Sotning bör göras varje år i bostadshus som har eldstad som primär uppvärmning, vartannat år i hus med oljeeldning. Eldstäder i fritidshus och bastuugnar i enskilt bruk sotas åtminstone vart fjärde år.

Sotningen sköts ej av kommunen utan utförs endast av privata aktörer. Sotare Dag-Ove Johansson är lokaliserad i Lemland och kan nås på tel. nr. +358 (0) 40 582 5735.

För fler sotare på Åland vänligen se telefonkatalogen

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax