Vatten och avlopp

Vattenkran

Kommunalt vattenledningsnät finns i stort sett i hela kommunen. 

Kommunalt avlopp finns i Järsö och Nåtö samt de centrala delarna av Lemböte, Knutsboda, Söderby, Norrby och Norra Hellestorp.

I menyn finns mer information om hur du ansöker om kommunalt vatten och avlopp samt enskilda avloppsanläggningar.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax