Vatten och avlopp

Kommunalt vatten

Kommunalt vattenledningsnät finns i stort sett i hela kommunen. Kommunens vatten produceras av Ålands vatten Ab. Om ditt hus ska anslutas till kommunalt vatten skall du ansöka om detta hos kommunen. Ansökningsblankett finns under bilagor eller sök via mina e-tjänster.

Avläsning av vattenmätaren görs en gång per år av fastighetsägaren själv, avläsningskort skickas hem under september månad. Lämna in uppgifterna på lappen eller använd något av dessa alternativ:

Kommunalt avlopp

Kommunalt avlopp finns i Järsö och Nåtö samt de centrala delarna av Lemböte, Knutsboda, Söderby, Norrby och Norra Hellestorp.
Om du vill att ditt hus ska anslutas till kommunalt avlopp skall du ansöka om detta hos kommunen via mina e-tjänster eller blankett.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax