Byggnads- och miljönämnden

Matti Lindholm  Ordförande 
Fabian Lundgren Personlig ersättare
   
Kenth Söderström Vice ordförande 
Michael Numelin Personlig ersättare 
   
Ledamöter:  
Torolf Beckman  
Eva Dahlén Personlig ersättare
   
Gun Holmström  
Susanne Karlsson Personlig ersättare 
   
Lenita Nylund  
Thomas Snällström Personlig ersättare
   
Anna-Greta Helsing  

 

Nämnden handhar följande ärenden:

 • Beviljar byggnadslov
 • Godkänner byggnadsanmälningar
 • Handhar delgeneralplaneringen (områdesarkitekten)
 • Beviljar tillstånd för enskilda avloppsanläggningar
 • Fastställer namnförslag till enskilda vägar
 • Avfallshantering
 • Miljövård
 • Jord- och skogsbrukslägenheter
   

Nämnden fungerar som:

 • Renhållningsmyndighet
 • Miljönämnd

Föredragande tjänsteman är byggnads- och miljöinspektören Johan Willstedt.

Kommunstyrelsens representanter i nämnden är Henrik Olofsson och Conny Rosenberg.

Nämnden är sedan den 1 januari 2012 gemensam med Lumparlands kommun.  

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax