Kommunalförbunden

Lemlands kommun är medlem i följande kommunalförbund och kommunens representant jämte ersättare i respektive förbundsfullmäktige anges under kommunförbundets namn.

Ålands Omsorgsförbund

Ledamot  Cia Numelin
Ersättare  Annika Donner

Södra Ålands Högstadiedistrikt (Jomala)

Ledamot   Corinne Birn
Ersättare   Jennifer Johansson
Ledamot  Cia Numelin
Ersättare  Catharina Smiderstedt

Ålands Kommunförbund

Ledamot  Gun Holmström
Ersättare  Roger Andersson
Ledamot  Conny Rosenberg
Ersättare  Cia Numelin

Kommunalförbundet för De Gamlas Hem k.f.

Ledamot Eva Dahlén
Ersättare Gun Holmström

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax