Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i grupp

Första raden från vänster: Robert Mansén, ordförande och Tony Asumaa.
Andra raden från vänster: Lenita Nylund, Johanna Häggblom, Eva Dahlén, andra vice ordförande, och Ronny Roos.
Tredje raden från vänster: Joakim Sjögren, Torolf Beckman (ersättare), Agneta Sviberg, Corinne Birn, Pia Söderlund, Kenth Söderström och Jana Eriksson, första vice ordförande.
Ledamöterna Annika Karlsson, Fredrik Lindqvist och Mathias Sandberg saknas på bilden.

 

Robert Mansén, ordförande
Öjvägen 15, 22610 Lemland
Telefon: 34087
Mobiltelefon: 0457 343 2387
e-post: robert.mansen@aland.net
Centern
Jana Eriksson, I:a vice ordförande
Mobiltelefon: 040 516 9572
e-post: hellestorp24@hotmail.com
Liberalerna
Eva Dahlén, II:a vice ordförande Moderat samling
Corinne Birn Moderat samling
Annika Karlsson Moderat samling
Tony Asumaa Liberalerna
Johanna Häggblom Liberalerna
Lenita Nylund
Telefon: 34508
e-post: dungen@aland.net
Liberalerna
Ronny Roos Liberalerna
Pia Söderlund
e-post: pia.soderlund@ha.ax
Liberalerna
Mathias Sandberg Centern
Joakim Sjögren Centern
Agneta Sviberg Centern
Kenth Söderström Centern
Fredrik Lindqvist -

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax