Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i grupp

Första raden från vänster: Robert Mansén, ordförande och Tony Asumaa.
Andra raden från vänster: Lenita Nylund, Johanna Häggblom, Eva Dahlén och Ronny Roos.
Tredje raden från vänster: Joakim Sjögren, Torolf Beckman (ersättare), Agneta Sviberg, Corinne Birn, Pia Söderlund, Kenth Söderström och Jana Eriksson, första vice ordförande.
Andra vice ordförande Danne Sundman samt ledamöterna Fredrik Lindqvist och Mathias Sandberg saknas på bilden.

 

Robert Mansén, ordförande
Öjvägen 15, 22610 Lemland
Telefon: 34087
Mobiltelefon: 0457 343 2387
e-post: robert.mansen@aland.net
Centern
Jana Eriksson, I:a vice ordförande
Mobiltelefon: 040 516 9572
e-post: hellestorp24@hotmail.com
Liberalerna
Danne Sundman, II:a vice ordförande Moderat samling
Corinne Birn Moderat samling
Eva Dahlén Moderat samling
Tony Asumaa Liberalerna
Johanna Häggblom Liberalerna
Fredrik Lindqvist -
Lenita Nylund
Telefon: 34508
e-post: dungen@aland.net
Liberalerna
Ronny Roos Liberalerna
Mathias Sandberg Centern
Joakim Sjögren Centern
Agneta Sviberg Centern
Pia Söderlund
e-post: pia.soderlund@ha.ax
Liberalerna
Kenth Söderström Centern

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax