Kultur- och fritidsnämnden

Catharina Smiderstedt Ordförande
Gabriella Sjöberg Personlig ersättare
   
Stefan Nordas Vice ordförande
Elvis Ahlgren Personlig ersättare
   
Ledamöter:  
Patrik Eriksson  
Mathias Sandberg Personlig ersättare
   
Johanna Häggblom  
Lenita Nylund Personlig ersättare
   
Therese Lund  
Marika Hamnström Personlig ersättare
   
Andreas Qvarnström  
Roger Sundman Personlig ersättare
   
Marjo Österberg  
Anders Ericson Personlig ersättare

 

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter:

  • Utveckla biblioteksväsendet
  • Sköta samarbetet med olika bibliotek
  • Handha frågor som rör idrotts- och friluftsliv
  • Handha frågor som rör ungdomsarbete
  • Vid behov upprätthålla kontakt med kommunens skolnämnd

Föredragande i nämnden är vikarierande fritidssekreteraren Sarah Wester och bibliotekssekreteraren Cia Numelin.
Kommunstyrelsens representant i nämnden är Carina Andersson.

 

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax