Kultur- och fritidsnämnden

Catharina Smiderstedt Ordförande
Gabriella Sjöberg Personlig ersättare
   
Stefan Nordas Vice ordförande
Elvis Ahlgren Personlig ersättare
   
Ledamöter:  
Patrik Eriksson  
Mathias Sandberg Personlig ersättare
   
Johanna Häggblom  
Lenita Nylund Personlig ersättare
   
Therese Lund  
Anna-Lisa Sandell Personlig ersättare
   
Andreas Qvarnström  
Roger Sundman Personlig ersättare
   
Satu Silvennoinen  
Anders Ericson Personlig ersättare

 

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter:

  • Utveckla biblioteksväsendet
  • Sköta samarbetet med olika bibliotek
  • Handha frågor som rör idrotts- och friluftsliv
  • Handha frågor som rör ungdomsarbete
  • Vid behov upprätthålla kontakt med kommunens skolnämnd

Föredragande i nämnden är fritidssekreterare Jonna Kevin och bibliotekssekreterare Cia Numelin.
Kommunstyrelsens representant i nämnden är Carina Andersson.

 

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax