Övriga nämnder

Kommunala centralnämnden / centralvalnämnden

Börje Lundberg  Ordförande 
Yvonne Sundbom Korpi Vice ordförande
   
Ledamöter:  
Michael Numelin  
Gerd Karlsson  
Leena Ackrén   
   
Monika Engblom 1:a suppleant
Inger Andersson 2:a suppleant
Gunnar Lindeman 3:e suppleant 
Titti Rönnmark 4:e suppleant 
Maria Lindell 5:e suppleant

Lemlands kommun är indelad i två röstningsområden. Utöver centralvalnämnden finns en valnämnd för respektive valområde med en egen ordförande.

Centralvalnämndens uppgifter är att arrangera presidentval, riksdagsval, lagtings- och kommunalval, EU-parlamentsval m.m.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax