Äldreomsorgsnämnden

Perioden 2020 – 2023

Patrik Eriksson Ordförande 
Peter Gabrielsson Personlig ersättare 
   
Annika Humell Vice ordförande 
Kristian Öberg Personlig ersättare
   
Ledamöter:  
Roger Sundman  
Therese Lund Personlig ersättare
   
Lenita Nylund  
Henrik Olofsson Personlig ersättare
   
Janni Altin  
Agneta Sviberg Personlig ersättare 
   
Ulf Weman  
Ann Eriksson Personlig ersättare

Äldreomsorgsnämndens verksamhetsområde omfattar organisering, planering och genomförande av kommunens sociala service för omsorg om äldre.

Föredragande tjänsteman är äldreomsorgschefen Cecilia Dahlström.

Kommunstyrelsens representant i nämnden: Carina Andersson.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax