Äldreomsorgsnämnden

Äldreomsorgsnämndens verksamhetsområde omfattar organisering, planering och genomförande av kommunens omsorg av äldre.

Föredragande tjänsteman för nämnden är äldreomsorgschef Cecilia Dahlström och kommunstyrelsens representant är Raphael Karlsson.

Ledamöter

Patrik Erikson, ordförande
Danny Lindqvist, personlig ersättare

Annika Humell, vice ordförande
Kristian Öberg, personlig ersättare

Roger Sundman
Therese Lund, personlig ersättare

Lenita Nylund
Henrik Olofsson, personlig ersättare

Janni Altin
Agneta Sviberg, personlig ersättare

Ulf Weman
Ann Eriksson, personlig ersättare

Kontakt

Äldreomsorgschef
Vakant