Kultur- och fritidsnämnden

Catharina Smiderstedt Ordförande
Gabriella Sjöberg Personlig ersättare
   
Stefan Nordas Vice ordförande
Elvis Ahlgren Personlig ersättare
   
Ledamöter:  
Patrik Eriksson  
Mathias Sandberg Personlig ersättare
   
Johanna Häggblom  
Lenita Nylund Personlig ersättare
   
Therese Lund  
Anna-Lisa Sandell Personlig ersättare
   
Andreas Qvarnström  
Roger Sundman Personlig ersättare
   
Satu Silvennoinen  
Anders Ericson Personlig ersättare

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter:

  • Utveckla biblioteksväsendet
  • Sköta samarbetet med olika bibliotek
  • Handha frågor som rör idrotts- och friluftsliv
  • Handha frågor som rör ungdomsarbete
  • Vid behov upprätthålla kontakt med kommunens skolnämnd

Föredragande i nämnden är bibliotekssekreterare Cia Numelin.

Kommunstyrelsens representant i nämnden: Carina Andersson.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax