Socialnämnden

Perioden 2020 – 2023

Patrik Eriksson Ordförande 
Peter Gabrielsson Personlig ersättare 
   
Annika Humell Vice ordförande 
Kristian Öberg Personlig ersättare
   
Ledamöter:  
Roger Sundman  
Therese Lund Personlig ersättare
   
Lenita Nylund  
Henrik Olofsson Personlig ersättare
   
Janni Altin  
Agneta Sviberg Personlig ersättare 
   
Ulf Weman  
Ann Eriksson Personlig ersättare

Socialnämnden handhar bland annat:

  • Barn- och äldreomsorg
  • Vård av utvecklingsstörda
  • Övrig individ- och familjeomsorg

Föredragande tjänsteman är socialchefen Cecilia Dahlström. 

Kommunstyrelsens representant i nämnden: Carina Andersson.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax