Infobladet

Kommunens informationsblad utkommer varje månad med undantag för januari och juli och skickas till alla fasta hushåll i Lemland. Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Utgivning och deadlines för februaris infoblad
Utgivning: 
måndag 4 februari

Deadline:
torsdag 24 januari

De senaste infobladen hittar du under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas till infobladet@lemland.ax (Cia Numelin, tel 34595) eller Lemlands bibliotek
Skolvägen 3, 22610 Lemland

Utgivning och deadlines för infobladet 2019

  • 4 mars deadline 21 februari
  • 1 april deadline 21 mars
  • 6 maj deadline 25 april
  • 3 juni deadline 23 maj
  • 5 augusti deadline 26 juli
  • 2 september deadline 22 augusti
  • 7 oktober deadline 26 september
  • 4 november 24 oktober
  • 21 november 2 december

   

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax