Infobladet

Lemlandsnytt augusti 2019

Kommunens informationsblad utkommer varje månad förutom januari och juli och skickas till alla fasta hushåll i Lemland. Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Datum för utgivning och deadline för nästa Lemlandsnytt:

Utgivning:
2 september

Deadline:
22 augusti

Övriga deadlines under 2019:

Utgivning:          Deadline:    
2 september        22 augusti
7 oktober            26 september
4 november         24 oktober
2 december         21 november

De senaste infobladen hittar du under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas till infobladet@lemland.ax eller till Lemlands bibliotek, Skolvägen 3, 22610 Lemland, tel 34595.

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax