Infobladet

Kommunens informationsblad utkommer varje månad och skickas till alla fasta hushåll i Lemland. Privatpersoner, föreningar, sammanslutningar och företag ges möjlighet att annonsera.

Datum för utgivning och deadline för nästa infoblad:
 

Utgivning: 
3 september

Deadline:
torsdag 23 augusti

De senaste infobladen hittar du under rubriken "Bilagor".

Material till infobladet lämnas till infobladet@lemland.ax (Cia Numelin, tel 34595) eller Lemlands bibliotek
Skolvägen 3, 22610 Lemland

Utgivning och deadlines för infobladet 2018:

  • 3 september deadline torsdag 23 augusti
  • 1 oktober deadline torsdag 20 september
  • 5 november deadline torsdag 25 oktober
  • 3 december deadline torsdag 22 november
  • 7 januari 2019 deadline torsdag 27 december

   

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax