Lediga jobb i Lemland

Tjänster inom barnomsorgen

Lemlands kommun lediganslår följande tjänster inom barnomsorgen:

1. En DAGHEMSFÖRESTÅNDARE för tillsvidare tjänst på 100 % från 1.8.2019

2. En DAGHEMSFÖRESTÅNDARE på moderskapsvikariat på 100 % för tiden 1.8.2019 - 22.1.2020 med möjlighet till förlängning

3. Fyra BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE för tillsvidare tjänst på 100 % från 1.8.2019

4. En BARNSKÖTARE för tillsvidare tjänst på 100 % från 1.8.2019

5. En BARNSKÖTARE vikariat på 100% för tiden 1.8.2019-31.12.2019 med möjlighet till förlängning

6. En BARNSKÖTARE vikariat på 80% för tiden 1.8.2019-31.12.2019 med möjlighet till förlängning

Vi söker dig som har ett gediget intresse av att arbeta med barns utveckling och lärande. Du som vill bidra till och vara delaktig i en barnpedagogisk verksamhet i ständig utveckling. Vi värdesätter flexibilitet, social kompetens och ett fokus på barnets bästa.

Behörighetskrav för daghemsföreståndare och barnträdgårdslärare: Avslutad utbildning vid högskola eller universitet som motsvarar minst tre års heltidsstudier med barnpedagogisk inriktning.

Behörighetskrav för barnskötare: Avslutad utbildning som motsvarar gymnasialstadienivå med minst tre års heltidsstudier med inriktning på barn och ungdom.

Lön enligt avtal.

Innan tillträde måste straffregisterutdrag uppvisas.

Närvårdare till äldreomsorgen

Lemlands kommun söker semestervikarie till ÄLDREOMSORGEN till ESB Sveagården och hemservicen, som NÄRVÅRDARE.

Under vintern/våren finns stora möjligheter till fler vikariat/inhopp. Även med möjlighet att få sommarvikariat.

Meriterande är utbildning inom området.

Vi gillar om du har empatiskt förhållningssätt, personcentrerad vårdfilosofi, positiv inställning samt kan jobba både självständigt och i team.

Lön: 2338,88

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax