Lediga jobb i Lemland

Barnträdgårdslärare

Lemlands kommun söker till barnomsorgen en BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE, vikariat för tiden 1.11.2019 (el. enl. överenskommelse) -12.8.2020.

Vi söker dig som har ett gediget intresse av att arbeta med barns utveckling och lärande. Du som vill bidra till och vara delaktig i en barnpedagogisk verksamhet i ständig utveckling. Vi värdesätter egenskaper som flexibilitet, god social kompetens och där fokus ligger på barnets bästa.

Behörighetskrav: Avslutad utbildning vid högskola eller universitet som motsvarar minst tre års heltidsstudier med barnpedagogisk inriktning.

Innan tillträde måste straffregisterutdrag uppvisas.

Teknisk chef

Lemlands kommun söker en TEKNISK CHEF.

Tjänsten är för Lemland och Lumparlands kommun som har en gemensam nämnd. Till dina uppgifter hör bl.a. att ansvara för den gemensamma tekniska nämndens föredragning och förvaltning i Lemland och Lumparlands kommun. Din placeringsort är i Lemland. Verksamheten utgörs av vatten, avlopp och trafikleder samt fastighetsförvaltningen i båda kommuner.

I arbetsuppgifterna som ansvarig för Lemlands kommuns tekniska avdelning ingår personalansvar för såväl avdelningens kanslipersonal som servicepersonal. Tekniska chefen ingår i kommunens ledningsgrupp.

Tekniska chefen utses av kommunfullmäktige i Lemland och underlyder Lemlands kommun som anställande myndighet. Tekniska chefen fungerar som vikarie för byggnads- och miljöinspektören och kommunteknikern.

För tjänsten krävs lämplig högskoleexamen eller YH examina eller motsvarande examen avlagd inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med inriktning på vatten- och avloppsteknik, vägbyggnad eller husbyggnad eller annan lämplig examen med tillräcklig praktisk erfarenhet inom branschen. Arbetet kräver fullständiga kunskaper i svenska och vi värderar egenskaper som social kompetens i vårt team.

Avlöning utgör helhetslön, enligt särskilt beslut.

Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. Vi tillämpar prövotid för tjänsten.

Lekparksbiträde

Lemlands kommun söker till barnomsorgen-Lekparken ett LEKPARKSBITRÄDE fr.o.m. 4.11.2019 till 19.12.2019.

Notera att tjänsten kan tillsättas tidigare enligt avtal.

Behörighetskrav: Närvårdarutbildning med inriktning på barn eller erfarenhet av arbete med barn i åldern 2-5 år.

Innan tillträde måste straffregisterutdrag uppvisas.

Arbetstiden är 35%.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax