Kultur & fritid

Fritid

Fritidskansliet finns på fritidsgården iUNGo, Valborgsvägen 4. Fritidskansliets uppgift är att se till så det finns meningsfull fritidssysselsättning till buds för kommuninvånarna, med speciellt fokus på barn och ungdomar. På fritidskansliet jobbar fritidssekreteraren och barn- och ungdomsledaren.

Bibliotek

Kommunens bibliotek finns i Söderby i samma byggnad som skolan. Bibliotekets verksamhet består främst i att betjäna kommunens invånare med fräsch och aktuell litteratur. Biblioteket fungerar även som skolbibliotek där eleverna uppmuntras till att läsa. Både daghemmen och dagmammorna får regelbundet besöka biblioteket, eller så besöker bibliotekssekreteraren daghemmet, för sagostunder.

Kultur

Den kommunala kulturverksamheten utgår ifrån biblioteket i Söderby. Där arrangeras olika utställningar, främst med skolbarnens alster. Varje sommar ordnas en sommarutställning i biblioteket. Dessutom görs specialinriktade insatser mot målgrupperna barn, ungdomar och äldre. Också den lokala kulturhistorien lyfts fram.

I biblioteket finns även en Joel-hörna. I den finns konstverk och böcker av vår lokala konstnär och författare Joel Pettersson. Lemlands biblioteks- och kulturnämnd stöder även föreningsliv och lokala kulturaktörer genom verksamhetsbidrag.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax