Fritidsområden

Vandringsstig

Friluftsområden, allmänna badstränder och naturstigar

Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet kontrollerar badvattnet på badstränderna på Åland.

Lemlandsleden

Kommunens vandringsled - Lemlandsleden - är ca 25 km lång och sträcker sig från Lemströms kanal till Lumparsund. Leden passerar Lemböte, Knutsboda, Söderby, Kyrkan, Norrby, Bistorp och Granboda. Längs med leden finns 11 informationstavlor som berättar om platserna man passerar.

Se bilaga för karta över Lemlandsleden!

Kartan kan du också köpa på:

  • Kommunkansliet
  • Lemlands bibliotek
  • Visit Ålands kontor i Mariehamn

Leden är väl utmärkt i terrängen med vitmålade band runt trädstammar, elstolpar, eller med särskilt uppsatta stolpar målade med vitt i toppen. På någon plats finns även vita markeringar på stenar och berg.

Har du frågor om leden? Kontakta fritidssekreteraren på tel +358 (0)457 3799 067 eller per e-post på fritidskansliet@lemland.ax.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax