Understöd för idrotts- eller barn- och ungdomsverksamhet

Riktlinjer för utbetalning av understöd är under arbete av kultur- och fritidsnämnden. Vid frågor kontakta Cia Numelin tel 34595.

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax