Understöd för idrotts- eller barn- och ungdomsverksamhet

Allmänna förutsättningar för utbetalning av understöd:

Registrerade föreningar eller motsvarande samfund som bedriver allmännyttig idrotts- eller barn- och ungdomsverksamhet för invånare i Lemlands kommun samt uppfyller förutsättningarna för erhållande av understöd.

Av sökanden förutsätts egenfinansiering samt aktivt bidragande till förverkligandet av den understödda verksamheten.

Ansökan med bilagor lämnas in senast den sista april det år för vilket understöd söks. Ansökan görs digitalt via Mina tjänster eller på särskild blankett som fås från fritidskansliet eller går att ladda ner/skriva ut från kommunens hemsida.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax