Idrott och fritid

Fritidskansliet handhar:

  • aktiviteter för kommunens barn- och ungdomar

  • fritidsgårdsverksamhet

  • samarbete med föreningar, skolor och andra kommuner

  • förslag till kommunstyrelsen på fördelning av understöd till föreningar med idrotts och barn- och ungdomsverksamhet

  • bokningar av Valbohallen och Bengtsböle Idrottsplats

  • olika projekt tillsammans med andra kommuner

 

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax