Kultur

Bokhyllor på biblioteket

Bibliotek

Kommunens bibliotek finns i Söderby i samma byggnad som skolan. Bibliotekets verksamhet består främst i att betjäna kommunens invånare med fräsch och aktuell litteratur. Biblioteket fungerar även som skolbibliotek där eleverna uppmuntras till att läsa. Både daghemmen och dagmammorna får regelbundet besöka biblioteket, eller så besöker bibliotekssekreteraren daghemmet, för sagostunder.

Kultur

Den kommunala kulturverksamheten utgår ifrån biblioteket i Söderby. Där arrangeras olika utställningar, främst med skolbarnens alster. Varje sommar ordnas en sommarutställning i biblioteket. Dessutom görs specialinriktade insatser mot målgrupperna barn, ungdomar och äldre. Också den lokala kulturhistorien lyfts fram.

I biblioteket finns även en Joel-hörna. I den finns konstverk och böcker av vår lokala konstnär och författare Joel Pettersson. Lemlands kultur- och fritidsnämnd stöder även föreningsliv och lokala kulturaktörer genom verksamhetsbidrag.

Fototävling "Mitt Lemland"

Med anledning av Joel Petterssons 125-års jubileum utlyser Kultur- och fritidsnämnden en fototävling med temat "Mitt Lemland". Lämna in ditt bidrag digitalt till biblioteket@lemland.ax senast den 17 november. Läs mer i bilagan ovan!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax