Avfallshanteringen – allas ansvar

Sopsortering

Ansvaret för avfallshanteringen på Åland vilar på oss alla. Det kan kännas jobbigt att behöva sortera sitt eget skräp om man jämför med hur enkelt det var att bara föra soppåsen till tunnan och glömma bort den. Tyvärr var det gamla systemet förkastligt för miljön och i dag vet vi bättre.

Lemland har ett mycket väl utbyggt system för avfallshantering. Hela 26 återvinningsstationer finns runt om i kommunen. 

Dessutom finns Bengtsböle återvinningscentral där man tar emot farligt avfall, restavfall samt större mängder sorterbart avfall.
Från återvinningsstationerna och från Bengtsböle fraktas avfallet sedan av Svinryggens deponi Ab eller Ålands renhållning.

Äger du hus eller stuga i Lemlands kommun betalar du en årlig årsavgift för denna service.
Blankett för anhållan om ändrad avgift finns bifogad på sidan. Skriv ut den, fyll i och skicka den till:

Lemlands kommun/Byggnads- och miljönämnden
Kommunrundan 7
22610 Lemland

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax