Vanliga frågor om miljö

Jag tänker inte sortera mina sopor. Vad gör ni åt det?

Då får du själv föra dina säckar till omlastningsstationen i Bengtsböle.

Vad kan man föra till Bengtsböle? Vad kostar det och vad får man föra dit gratis?

Till Bengtsböle får du kostnadsfritt föra till exempel träavfall, farligt avfall och större mängder av återvinningsbara sopor samt allt hushållsavfall (även säckar med brännbart, möbler, husgeråd). Det som fortfarande kostar är byggavfall samt företagssopor.

Information om Bengtsböle återvinningscentral

Var lämnar jag mina sorterade sopor?

Lemland har ett mycket väl utbyggt system för avfallshantering. Hela 27 återvinningsstationer finns runt om i kommunen. 

Dessutom finns Bengtsböle återvinningscentral där man tar emot farligt avfall, restavfall samt större mängder sorterbart avfall.
Från återvinningsstationerna och från Bengtsböle fraktas avfallet sedan av Svinryggens Deponi Ab eller Ålands Renhållning.

Återvinningsstationer i Lemland

Vi bor på Järsö/Nåtö. Hur fungerar avfallshanteringen för oss?

På samma sätt som i övriga Lemland. Ha kompost och sortera allt hushållsavfall i återvinningsstationerna. Där blir hushållen av med det mesta. Resten av hushållsavfallet, t.ex. porslin, vitvaror kan föras kostnadsfritt till Bengtsböle återvinningscentral eller mot uppvisande av Mise-kort till Ödanböle. Mise-kort beställs från Tekniska kansliet.

För den som vill ha hämtning av avfall vänligen kontakta Ålands Renhållnings Ab:
Tel. nr: +358 (0)18 27580

Farligt avfall lämnas till Bengtsböle/Ödanböle eller passa på att lämna i Miljöcontainern som finns placerad på Nåtö några veckor per sommar.

Textil (helt och rent) tas emot hos Emmaus i Mariehamn. Textil sorteras som brännbara sopor vid Bengtsböle återvinningscentral/Ödanböle.

Vilka tider håller Bengtsböle omlastningsstation öppet?

Helgfria:

Måndagar kl. 16-20

Torsdagar kl. 18-20

Lördagar kl. 10-13

Under vinterhalvåret oktober-mars endast första lördagen i månaden.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax