Meddelande: Förslag till detaljplan för delar av Norråkerområdet i Järsö by till allmänt påseende under perioden 8.7.2022 - 26.8.2022.

Ett förslag till detaljplan för delar av Norråkerområdet i Järsö by finns till allmänt påseende på kommunens elektroniska anslagstavla under perioden 8.7.2022 - 26.8.2022. Under samma tid finns förslaget även tillgängligt på kommunkansliet i Lemland, Kommunrundan 7, 22610 Lemland. Observera att kommunkansliet är stängt under perioden 18.7.2022 - 29.7.2022.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax