Meddelande: Journummer för boende som är instängda i sina hus p g a en kombination av både lösa ellinjer och nedfallna träd

För boende som är instängda i sina hus p g a en kombination av både lösa ellinjer och nedfallna träd finns nu följande journummer att ringa till: 0457 34 55 171.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax