Valborgsvägen stängs av för trafik

22.2.2023, På grund av grävarbeten föranledda av misstänkt vattenläcka, stängs Valborgsvägen av för trafik från Lemlandsvägen. Använd Flakavägen som omfart.

Även GC banan som ansluter till Valborgsvägen stängs av. Använd GC bana som leder till Midsommargränd.

Trafik till tomt tillåten från korsningen till Skolvägen.

Arbetena utförs nära och till viss del i vägområde, vänligen visa hänsyn och anpassa hastigheten.

Vid vistelse i närheten av arbetsområde bör försiktighet iakttas!

Med vänlig hälsning

Kenneth Rosenberg-Brunila

Teknisk Chef

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax