Social service

Socialkansliet

Syftet med social service är att den skall fungera som ett stöd och bidra till ökad valfrihet för enskilda personer och familjer under olika skeden av livet. På socialkansliet vid kommungården arbetar socialchefen, en socialarbetare och en administratör samt kommunens barnomsorgsledare. Dessutom har specialbarnträdgårdsläraren sin rumsliga placering vid socialkansliet.

För att uppnå bästa möjliga service ber vi er vänligen att boka tid till socialkansliet på förhand genom att ringa socialkansliets växel på tel. +358 (0)18 349 440 må-tors kl. 9-15 eller gör en förfrågan per e-post till marlene.lundberg@lemland.ax.

Socialnämnden

Det övergripande ansvaret för den sociala servicen i Lemland har socialnämnden. Personalen vid socialkansliet sköter administrationen av den sociala servicen, bereder ärenden till socialnämnden, verkställer socialnämndens beslut samt utför praktiskt socialt arbete. Socialchefen fungerar som föredragande i socialnämnden.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax