Social service

Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021

Socialvården på Åland samlas från och med 1 januari under ett och samma tak.

Kommunernas socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott KST (tidigare Ålands omsorgsförbund).

Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat:

• Tidigt stöd för barn och familj
• Moderskapsunderstöd
• Barnskydd
• Missbrukarvård
• Faderskapserkännanden
• Våld i nära relationer
• Avtal om vårdnad och umgänge
• Handikappservice
• Medling i äktenskapsfrågor
• Stöd för rörligheten
• Utkomststöd
• Färdtjänst
• Specialomsorg

Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST.

Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas av din hemkommun.

Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap överförs automatiskt till KST med stöd av lag.

Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn
Växeln: 532 800

E-post: info@kst.ax
Webbplats: www.kst.ax

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax