Social service

Här finns information om kommunens tjänster inom vård, omsorg, handikappfrågor och övriga sociala stödformer. Syftet med social service är att den skall fungera som ett stöd och bidra till ökad valfrihet för enskilda personer och familjer under olika skeden av livet.

Socialnämnden

Det övergripande ansvaret för den sociala servicen i Lemland har socialnämnden. Personalen vid socialkansliet sköter administrationen av den sociala servicen, bereder ärenden till socialnämnden, verkställer socialnämndens beslut samt utför praktiskt socialt arbete. Socialchefen fungerar som föredragande i socialnämnden.

Personal

Vid socialkansliet arbetar socialchefen, en socialarbetare och en administratör samt kommunens barnomsorgsledare. Dessutom har specialbarnträdgårdsläraren sin rumsliga placering vid socialkansliet.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax