Äldrerådet i Lemland

Verksamhetsförutsättningar

 • Äldrerådet ska bestå av 4 medlemmar över 65 år som är mantalsskrivna i Lemland.
 • Medlemmarna i äldrerådet utses av socialnämnden för samma tidsperiod som socialnämnden, d v s en mandatperiod.
 • En ledamot till äldrerådet blir valbar genom förslag av socialnämndsledamöter eller genom att själva anmäla intresse för uppdraget.
 • Vid val av medlemmar ska lagen om jämställdhet uppfyllas.

 

Syftet med äldrerådet i Lemlands kommun:

 • att förstärka de äldres inflytande i frågor som berör de äldre.
 • vid behov fungera som rådgivande organ och avge utlåtanden i frågor som berör de äldre.
 • att verka för att de äldres synpunkter beaktas i socialnämndens, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges planering av äldreomsorgen.
 • att påtala angelägna behov ur de äldres perspektiv inför den årliga budgeteringen i augusti.
 • att initiera nya idéer angående utvecklandet av äldreomsorgen.
 • att upprätthålla kontakter med den äldre befolkningen.
 • att vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • att föreslå aktiviteter som riktar sig till de äldre i kommunen.

 

Kontaktuppgifter:

Gun Holmström, ordförande tel. nr. +358 40 841 5666

Anna-Lisa Sandell

Lennart Ellfors tel. nr. + 358 40 553 4512

Sven Sundström tel. nr. +358 40 053 7060

Äldrerådet finns även på Facebook!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax