Äldrerådet i Lemland

Äldrerådet

Äldrerådets medlemmar. Från vänster Gun Holmström, Lennart Elffors, Anna-Stina Donner och Sven Sundström.

Verksamhetsförutsättningar

 • Äldrerådet ska bestå av 4 medlemmar över 65 år som är mantalsskrivna i Lemland.
 • Medlemmarna i äldrerådet utses av socialnämnden för samma tidsperiod som socialnämnden, d v s en mandatperiod.
 • En ledamot till äldrerådet blir valbar genom förslag av socialnämndsledamöter eller genom att själva anmäla intresse för uppdraget.
 • Vid val av medlemmar ska lagen om jämställdhet uppfyllas.

Syftet med äldrerådet i Lemlands kommun

 • att förstärka de äldres inflytande i frågor som berör de äldre.
 • vid behov fungera som rådgivande organ och avge utlåtanden i frågor som berör de äldre.
 • att verka för att de äldres synpunkter beaktas i socialnämndens, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges planering av äldreomsorgen.
 • att påtala angelägna behov ur de äldres perspektiv inför den årliga budgeteringen i augusti.
 • att initiera nya idéer angående utvecklandet av äldreomsorgen.
 • att upprätthålla kontakter med den äldre befolkningen.
 • att vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • att föreslå aktiviteter som riktar sig till de äldre i kommunen.

Vill du vara med i kommunens äldreråd?

För att väljas in i äldrerådet behöver Du vara 65 år eller äldre och vara intersserad av att engagera Dig i frågor som berör den äldre befolkningen i Lemland. Äldrerådet består av fyra ledamöter som vart fjärde år utses av socialnämnden i Lemland. Om du är intresserad: kontakta socialkansliets administratör Marléne Lundberg, tfn 349 440, e-post: marlene.lundberg@lemland.ax.

Kontaktuppgifter:

Gun Holmström, ordförande tel. nr. +358 40 841 5666

Anna-Stina Donner tel. nr. + 358 40 502 8705

Lennart Elffors tel. nr. + 358 40 553 4512

Sven Sundström tel. nr. +358 40 053 7060

Äldrerådet finns även på Facebook!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax