Måltidsservice

De boende på servicehuset Sveagården erbjuds måltids- service. För pensionärer och andra vårdbehövande på bygden transporteras lunch hem. Hemservicepersonalen ombesörjer transporten och maten tillagas på Sveagården.

Priset för måltiderna framgår ur kommunens Stödservicetaxa:

Matportion jämte transport hem (Tjänsten är vårdbehovsbaserad) 6,50 €

Matportion för pensionärer från bygden som äter på ESB Sveagården 5,70 €

Matportion för pensionärer från bygden som hämtar portion från ESB Sveagården/Daghemmet Saltkråkan 5,70 €

Servicen kan väljas som en helhet (alla måltider/dag) eller enbart vissa delar:

  • morgonmål
  • lunch
  • kaffe och kaka
  • middag
  • kvällsmål

Även utomstående kan komma till Sveagården och äta lunch.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax