Måltidsservice

De boende på servicehuset Sveagården erbjuds måltidsservice. Priset för måltiderna framgår ur Lemlands kommuns egen Stödservicetaxa.

Servicen kan väljas som en helhet (alla måltider/dag) eller enbart vissa delar

  • morgonmål
  • lunch
  • kaffe och kaka
  • middag
  • kvällsmål

För pensionärer och andra vårdbehövande på bygden transporteras lunch hem. Hemservicepersonalen ombesörjer transporten och maten tillagas på Sveagården.

Även utomstående kan komma till Sveagården och äta lunch.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax