Social färdtjänst

Personer som av olika orsaker inte kan anlita allmänna kommunikationsmedel kan enligt socialnämndens prövning beviljas färdtjänst enligt socialvårdslagen.

Kommunen beviljar 30 biljetter per år för taxiresor på Åland. Biljetterna får inte användas för resor till läkare eller fysioterapi då dessa ersätts av folkpensionsanstalten.

Färdtjänsttaxi kostar 3,36 € om resans pris understiger 16,82 €. Om resan kostar över 16,82 € betalas 20% av priset.

Ansökningsblanketten finns under bilagor.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax