Stöd för närståendevård

Stödet kan sökas av anhörig eller annan person som vårdar en äldre, handikappad eller långtidssjuk person i hemmet.

Socialnämnden prövar varje enskilt ärende. Vårdarvodets storlek beror på hur bindande och krävande vården är. Arvoderna är fastställda i tre grupper enligt vårdtyngd. Socialkansliet upprättar ett vård- och serviceavtal med vårdaren där avlastning och rätt till ledighet framkommer. Närståendevårdaren har rätt till minst fem dagars ledighet per kalendermånad. Avlastning kan erbjudas på periodplatsen på servicehuset Sveagården. Stödet för närståendevård är skattepliktigt och pensionsgrundande.

Kommunen tecknar olycksfallsförsäkring för alla närståendevårdare.

På sidan Kommuns regelverk finns principerna för närståendestöd.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax