Vårdhem

Oasen boende- och vårdcenter

Äldre personer som inte kan vårdas inom den öppna vården erhåller institutionsplats på Oasen boende- och vårdcenter (tidigare De Gamlas Hem). Oasen är beläget i Kyrkoby, Jomala och är ett kommunalförbund. Lemlands kommun har fem platser på Oasen boende- och vårdcenter.

Läs mer på deras hemsida!

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax