Äldrevården i Lemland

Måltidsservice

Mat tillagas centralt och erbjuds både på plats i Sveagården och som hemleverans.

Servicehusboende

Besöksadress: Svedjevägen 17, Söderby, 22610 Lemland.

Lemlands kommun har en väl utbyggd äldrevård. Servicehuset Sveagården i Söderby har 21 hyreslägenheter och där erbjuds vård dygnet runt. 

Service i hemmet

För pensionärer boende på bygden erbjuds hemservice efter behov. Denna service kan vara hemtransporterad lunch, städning, klädvård och badningsservice.

Närståendevård

Anhörig eller annan person som vårdar en äldre, handikappad eller långtidssjuk person i hemmet kan söka stöd för närståendevård.

Vårdhem

Lemland har fyra platser på Oasen/ De Gamlas hem i Jomala.

På sidan Kommunens regelverk  finns olika styrdokument  bl.a. Äldreomsorgsprogram för Lemlands kommun.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax