Barnfamiljer

Från och med den 1 januari 2021 sköter Kommunernas socialtjänst service inom bland annat:

• Tidigt stöd för barn och familj
• Moderskapsunderstöd
• Barnskydd
• Missbrukarvård
• Faderskapserkännanden
• Våld i nära relationer
• Avtal om vårdnad och umgänge
• Handikappservice
• Medling i äktenskapsfrågor
• Stöd för rörligheten
• Utkomststöd
• Färdtjänst
• Specialomsorg

Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att ordnas av kommunen.

Kontaktuppgifter

Besöks- och postadress: Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn
Växeln: 532 800
E-post: info@kst.ax
Webbplats: www.kst.ax

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax