Barnfamiljer

Barnen utgör en stor andel av Lemlands befolkning vilket betyder att det finns ett stort behov av social service riktad till barnfamiljer.

Kommunens mål är att utbudet av denna service ska vara tillräcklig och anpassas efter de faktiska behov som finns i kommunen. Servicen ska även vara så lättillgänglig som möjligt. Kommunen erbjuder:

Syftet med stöd och serviceformer till barnfamiljer är att den enskilda familjen ska få större möjlighet att välja ett liv som är gynnsamt både för barnen i familjen och för familjen som helhet.

Servicen till barnfamiljer innefattar även stödåtgärder vars syfte är att garantera att barn i kommunen inte far illa samt olika slag av tillfälliga stöd som kan sättas in om en barnfamilj av olika orsaker hamnar i ett utsatt läge.

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax