Barnskydd

Lemland och Mariehamn har ingått ett avtal om barnskydds- samarbete, vilket innebär att Lemlands barnskyddsärenden fr.o.m den 1.2.2017 kommer att handläggas av Mariehamns stads barnskyddsavdelning.

Om du känner oro för att ett barn far illa och överväger att lämna in en barnskyddsanmälan ska anmälan nu lämnas till barnskyddet i Mariehamn. Om du vill göra en muntlig anmälan kan du under telefontid vända dig direkt till någon av socialarbetarna inom barnskyddet. Vid akuta ärenden kan socialarbetarna även nås via telefonväxeln, 5310.

Barnskyddets telefontid: vardagar kl. 09.00 – 10.00
Direktnummer till socialarbetarna:

tel.nr. 531 713

tel.nr. 531 711

tel.nr. 531 716

tel.nr. 531 717

Besöksadress: Skarpansvägen 30, Mariehamn

Mer information och blanketter - Mariehamns stad

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax