Barnskydd

Lemland och Mariehamn har ingått ett avtal om barnskyddssamarbete, vilket innebär att Lemlands barnskyddsärenden fr.o.m den 1.2.2017 kommer att handläggas av Mariehamns stads barnskyddsavdelning.

Om du känner oro för att ett barn far illa och överväger att lämna in en barnskyddsanmälan ska anmälan nu lämnas till barnskyddet i Mariehamn. Om du vill göra en muntlig anmälan kan du under telefontid vända dig direkt till någon av socialarbetarna inom barnskyddet. Vid akuta ärenden kan socialarbetarna även nås via telefonväxeln, 5310.

Barnskyddets telefontid: vardagar 09.00 – 10.00
Direktnummer till socialarbetarna: 531 713, 531 711, 531 716, 531 717

Besöksadress: Skarpansvägen 30, 22 100 Mariehamn

Lemland Åland | Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland | tel: +358 (0)18 34 940 | fax: +358 (0)18 349 470 | info@lemland.ax